Protokolový multiplex a vlastní RMI

Náš produkt WinStrom používá architekturu klient/server, jehož součástí je i WinStrom Server. Tato služba poskytuje služby WinStromu v síti. Kvůli průchodu přes firewally a NAT jsme museli eliminovat množství používaných portů a proto jsme použili protokolový multiplex. Současně tato služba používá vlastní protokol nazvaný MiniRMI – jedná se o optimalizovanou verzi RMI. V tomto článku si popíšeme způsob, jakým byly tyto funkce implementovány.

Tyto funkce jsou součástí produktu již od počátku února.
Pokračování textu Protokolový multiplex a vlastní RMI

Pozvánka: Prague PostgreSQL Developers‘ Day 2009

Chtěl bych vás pozvat na konferenci Prague PostgreSQL Developers‘ Day 2009, která se koná 12. února 2009 v budově ČVUT na fakultě elektrotechnické na Karlovo náměstí 13 v učebně K1.

Naše společnost se stala partnerem konference a já zde budu mít přednášku o použití PostgreSQL v ekonomickém systému WinStrom:

Ekonomický systém WinStrom používá jako úložiště dat databázi PostgreSQL. Dodáváme jej s našimi instalátory a uživatelé obvykle ani netuší, že používají právě PostgreSQL. V této přednášce bychom zmínili důvody, které nás k tomu řešení vedli, jaké máme zkušenosti s touto databází a v tomto prostředí a také o našich zkušenostech při distribuci PostgreSQL na systémy Windows, Linux a Mac OS X.

Jste srdečně zváni. Z přednášky pořídíme audio záznam.

WinStrom 10 a REST API

Dnešní ekonomické softwary již neřeší jen samotné účetnictví, ale také mnoho dalších navazujících úkolů. Samotné účetnictví je tak již jen zlomkem celkové funkčnosti. A co neřeší ekonomický systém, to řeší navazující systémy (jako např. CRM, výrobní, plánovací systémy, …). A právě s nimi chceme WinStrom 10 co nejlépe integrovat.

Dnes je samozřejmostí import a export dat, nicméně je to řešením jen části problému. Import a export se obvykle provádí ručně. Některé ekonomické systémy umožňují i jeho strojové zpracování. Nicméně pokud něco naimportujete do účetního systému, je těžké již s daty dále pracovat. Příkladem může být vytvoření objednávky a tvorba navazující výdejky ze skladu a faktury. U většiny systémů se informace o této vazbě se ztratí. Znemožňuje to pak následné analýzy a statistiky v účetnictví.

Z těchto důvodů je nutné neprovádět jen import a export, ale přímo manipulovat s daty v ekonomickém systému.

Proto jednou z funkcí, které chceme přidat je i REST API. Jedná se o jednoduchý protokol postavený na HTTP, pomocí kterého mohou mezi sebou snadno komunikovat různé systémy. Dnes snad neexistuje programovací jazyk nebo platforma, která by tento protokol nepodporoval.

Tento článek je tedy určen pro vývojáře a ukazuje, jak by takové rozhraní mohlo vypadat. Berte jej, prosím, hlavně jako návrh rozhraní a představení možností.

Pokračování textu WinStrom 10 a REST API

Generování self-signed certifikátu v Javě

Kvůli projektu WinStrom a hlavně jeho novému serveru, jsme potřebovali při prvním spuštění systému vygenerovat self-signed certifikát. Certifikát totiž nemůže být podepsán žádnou certifikační autoritou, protože je možné aplikaci libovolně instalovat a jenom bychom vše zkomlpikovali (podobně je to i s SSH klíči při instalaci Linuxu).

Protože jsme potřebovali podporu více platforem a protože nechceme komplikovat instalaci a detekci nástrojů, nemohli jsem použít ani openssl ani keytool.
Pokračování textu Generování self-signed certifikátu v Javě

WinStrom 10

Ukázka obrazovky

Odpusťte mi na tomto obvykle technologickém blogu malou odbočku. Tento týden jsme totiž po dlouhém vývoji vydali první oficiální verzi nové generace ekonomického systému WinStrom 10.

Jedná se o desktopovou Java aplikaci napsanou ve swingu, používající Hibernate a PostgreSQL. WinStrom 10 podporuje operační systémy Windows, Mac OS X a Linux, včetně nativních instalačních balíčků pro tyto platformy.

Samozřejmě máme i Start verzi, kterou lze používat zdarma i pro běžné účtování.

Děkuji tímto celému týmu, který intenzivně na této verzi pracoval a přeji mnoho sil do dalšího vývoje. Oslavte s námi toto velké vydání třeba tím, že si aplikaci sami vyzkoušíte.

Těšíme se na vaše připomínky.