Přednášky o využití systémů na správu chyb

Předminulý víkend se v Brně konala konference s názvem LinuxAlt. Jednalo se již o třetí ročník a jak název napovídá, tématicky se konference každoročně točí okolo Linuxu, ale nejen kolem něj. V rámci letošního ročníku se jako přednášející představil mimo jiné i Adam Hauner z naší společnosti, který zde měl hned dvě prezentace.
Pokračování textu Přednášky o využití systémů na správu chyb

Ladění uložených procedur a triggerů v PostgreSQL

Databázové servery již dávno neumí pouze základní SQL dotazy, ale již pěknou řádku let jsou rozšiřovány o další funkcionalitu. Nedílnou součástí databázového serveru je i procedurální jazyk, který umí vykonávat kód přímo na straně serveru. Výhodou je zejména ušetření režie opakujících se dotazů, kdy jsme nuceni na základě výsledku jednoho dotazu provést další dotaz. V případě databázového serveru PostgreSQL je nejčastěji využíván jazyk PL/PgSQL, který vychází z PL/SQL databázového serveru od Oracle.

Pokud jste v PL/PgSQL psali rozsáhlejší kód, pravděpodobně jste se dříve či později dostali do situace, kdy jste potřebovali některý kód ladit. V takovém případě máte možnost vypisovat ladící výpisy do logu (pomocí raise notice) nebo použít modul pro ladění.
Pokračování textu Ladění uložených procedur a triggerů v PostgreSQL