WinStrom 10 a REST API

Dnešní ekonomické softwary již neřeší jen samotné účetnictví, ale také mnoho dalších navazujících úkolů. Samotné účetnictví je tak již jen zlomkem celkové funkčnosti. A co neřeší ekonomický systém, to řeší navazující systémy (jako např. CRM, výrobní, plánovací systémy, …). A právě s nimi chceme WinStrom 10 co nejlépe integrovat.

Dnes je samozřejmostí import a export dat, nicméně je to řešením jen části problému. Import a export se obvykle provádí ručně. Některé ekonomické systémy umožňují i jeho strojové zpracování. Nicméně pokud něco naimportujete do účetního systému, je těžké již s daty dále pracovat. Příkladem může být vytvoření objednávky a tvorba navazující výdejky ze skladu a faktury. U většiny systémů se informace o této vazbě se ztratí. Znemožňuje to pak následné analýzy a statistiky v účetnictví.

Z těchto důvodů je nutné neprovádět jen import a export, ale přímo manipulovat s daty v ekonomickém systému.

Proto jednou z funkcí, které chceme přidat je i REST API. Jedná se o jednoduchý protokol postavený na HTTP, pomocí kterého mohou mezi sebou snadno komunikovat různé systémy. Dnes snad neexistuje programovací jazyk nebo platforma, která by tento protokol nepodporoval.

Tento článek je tedy určen pro vývojáře a ukazuje, jak by takové rozhraní mohlo vypadat. Berte jej, prosím, hlavně jako návrh rozhraní a představení možností.

Pokračování textu WinStrom 10 a REST API