Pozvánka: Prague PostgreSQL Developers‘ Day 2009

Chtěl bych vás pozvat na konferenci Prague PostgreSQL Developers‘ Day 2009, která se koná 12. února 2009 v budově ČVUT na fakultě elektrotechnické na Karlovo náměstí 13 v učebně K1.

Naše společnost se stala partnerem konference a já zde budu mít přednášku o použití PostgreSQL v ekonomickém systému WinStrom:

Ekonomický systém WinStrom používá jako úložiště dat databázi PostgreSQL. Dodáváme jej s našimi instalátory a uživatelé obvykle ani netuší, že používají právě PostgreSQL. V této přednášce bychom zmínili důvody, které nás k tomu řešení vedli, jaké máme zkušenosti s touto databází a v tomto prostředí a také o našich zkušenostech při distribuci PostgreSQL na systémy Windows, Linux a Mac OS X.

Jste srdečně zváni. Z přednášky pořídíme audio záznam.

Ladění uložených procedur a triggerů v PostgreSQL

Databázové servery již dávno neumí pouze základní SQL dotazy, ale již pěknou řádku let jsou rozšiřovány o další funkcionalitu. Nedílnou součástí databázového serveru je i procedurální jazyk, který umí vykonávat kód přímo na straně serveru. Výhodou je zejména ušetření režie opakujících se dotazů, kdy jsme nuceni na základě výsledku jednoho dotazu provést další dotaz. V případě databázového serveru PostgreSQL je nejčastěji využíván jazyk PL/PgSQL, který vychází z PL/SQL databázového serveru od Oracle.

Pokud jste v PL/PgSQL psali rozsáhlejší kód, pravděpodobně jste se dříve či později dostali do situace, kdy jste potřebovali některý kód ladit. V takovém případě máte možnost vypisovat ladící výpisy do logu (pomocí raise notice) nebo použít modul pro ladění.
Pokračování textu Ladění uložených procedur a triggerů v PostgreSQL