WinStrom 10 a REST API

Dnešní ekonomické softwary již neřeší jen samotné účetnictví, ale také mnoho dalších navazujících úkolů. Samotné účetnictví je tak již jen zlomkem celkové funkčnosti. A co neřeší ekonomický systém, to řeší navazující systémy (jako např. CRM, výrobní, plánovací systémy, …). A právě s nimi chceme WinStrom 10 co nejlépe integrovat.

Dnes je samozřejmostí import a export dat, nicméně je to řešením jen části problému. Import a export se obvykle provádí ručně. Některé ekonomické systémy umožňují i jeho strojové zpracování. Nicméně pokud něco naimportujete do účetního systému, je těžké již s daty dále pracovat. Příkladem může být vytvoření objednávky a tvorba navazující výdejky ze skladu a faktury. U většiny systémů se informace o této vazbě se ztratí. Znemožňuje to pak následné analýzy a statistiky v účetnictví.

Z těchto důvodů je nutné neprovádět jen import a export, ale přímo manipulovat s daty v ekonomickém systému.

Proto jednou z funkcí, které chceme přidat je i REST API. Jedná se o jednoduchý protokol postavený na HTTP, pomocí kterého mohou mezi sebou snadno komunikovat různé systémy. Dnes snad neexistuje programovací jazyk nebo platforma, která by tento protokol nepodporoval.

Tento článek je tedy určen pro vývojáře a ukazuje, jak by takové rozhraní mohlo vypadat. Berte jej, prosím, hlavně jako návrh rozhraní a představení možností.


Účetnictví obsahuje mnoho evidencí. Vše si budeme ukazovat na faktuře (vydané) a v jazyce PHP. Když máme fakturu založenou, můžeme se na ní podívat pomocí jednoduchého HTTP požadavek.

 // požádej o vydanou fakturu číslo 1000 ve formátu JSON
 $faktura = http_get("https://winstrom:5434/api/faktura-vydana/1000.json");
 $faktura = json_decode($faktura); // Načtení z JSON formátu do paměťových struktur PHP
 print($faktura["faktura"]["cena"]); // vytištění ceny faktury

Místo JSON je také možné použít XML pro získání stejné struktury v XML. Samozřejmě je možné stejnou informaci získat i velmi snadno pomocí JavaScriptu v HTML stránce. Výhodou zjištění údajů pomocí JavaScriptu je, že není nutné výrazně upravovat existující systém (např. CRM), abyste zjistili, zda nemá odběratel fakturu po splatnosti. Je také možné použít autorizaci do WinStromu z uživatelovo prohlížeče. Je tedy možné použít tzv. MashUp systém, který se dnes používá u internetových aplikací např. od Google.

Co by tedy takové rozhraní mělo umět?

Dotazování

Snadný způsob, který vám umožní pracovat s více fakturami – stránkování, hledání dle podmínek (po splatnosti, odběratel, …). Rádi bychom implementovali všechny možnosti, které dnes nabízí filtrace v aplikaci.

S tím souvisí i agregační funkce – někdy chcete vědět jen počet faktur nebo výslednou částku. Budete tedy moci snadno postavit dotaz, který zjistí kolik vám odběratel dluží, nebo za jakou částku odebral za poslední rok a čtvrtletí.

Externí ID

Účetnictví je potřeba napojovat na různé systémy. Každý takový systém má identifikaci záznamů. A s touto identifikaci by uměl WinStrom pracovat – při zakládání záznamu si prostě přidáte i externí ID. To pak budete moci použít při čtení dat z WinStromu. Příkladem může být: ext:SHOP:100 – určuje objednávku 100 ze systému  názvem SHOP. Ke každému záznamu bude možné uvést více identifikátorů. Takto můžete vytvořit číslo zákazníka navázané na různé systémy.

Externí ID je samozřejmě nepovinné. Součástí odpovědí při založení záznamu bude i ID, které přidělí WinStrom. Výhodou externího ID je, že si nemusíte pamatovat mapování mezi ID externího systému a WinStromem – to za vás bude řešit WinStrom.

Různé formáty dat

Už jsem zmiňoval, že by aplikace měla umožnit pracovat s daty v různých formátech – WinStrom XML, WinStrom JSON, ale např. i standardizované XML pro faktury.

Omezení výstupu

U faktury může být evidováno velké množství informací. Jejich načtení při každém čtení faktury by zpomalovalo systém. Proto některé informace budou zasílány až na požádání.

Takovými daty jsou přiložené soubory, vazby na jiné doklady (objednávka, výdejka ze skladu a odpovídající faktura), položky faktury (někdy chcete jen součet), apod.

Chtěli bychom umožnit také evidenci vlastních údajů ke každému záznamu. Tyto údaje mohou být buď základní a editovatelné ve WinStromu a nebo složitější (složené) a přístupné jen pro externí systémy.

Export do PDF

Jedním z formátů do kterého budete moci exportovat je i PDF. Budete tak moci snadno vytvořit fakturu a následně k ní získat i PDF formu a třeba ji uživateli zaslat automaticky e-mailem.

Typy dokladů

WinStrom podporuje typy dokladů – šablony dokladu. Vytvoříte si typ dokladu (základní jsou již předpřipravené), nastavíte všechny potřebné položky (zaúčtování, středisko, zakázka, …) a při zakládání dokladu jej zvolíte a vše se předvyplní. Šablona umožňuje nastavit téměř všechny části dokladu (kromě ceny a položek) a je možné podle ní i filtrovat. Výhodou pak je, že s WinStromem mohou pracovat i lidé, kteří nejsou účetní. Mají připravené případy použití (zálohová faktura, zahraniční faktura, …), které pak mohou snadno použít.

A přesně této funkce bychom chtěli využít i u našeho rozhraní. Z externí aplikace provedete vytvoření faktury za „poskytování internetu“ a všechny položky se správně doplní. Když pak později dojde k zákonné změně, účetní prostě jen přenastaví šablonu a systém dál správně pracuje. Podle typu dokladu lze i filtrovat a můžete tak i později snadno provádět dávkové změny nad těmito daty. Samozřejmě hodnoty z šablony jsou jen výchozí a je možné je u každého dokladu explicitně uvést.

Ukázka

Ukažme si, jak by taková práce se systémem mohla vypadat:

// vytvoření PHP objektů, které popisují fakturu
$faktura = array("faktura" => array( // Struktura obsahuje kořenový prvek <faktura />
        "type" => "FAKTURA_VYDANA", // typ dokladu (Šablona)
        "externId" => "ext:SHOP:1000", // ID přidělené externím systémem
        "customer" => "ext:SHOP:273", // ID zákazníka u externího systému
        "nazev" => "Faktura za služby", 
        "cena" => "2000" )); // cena faktury 
 
// převedení na formát JSON pro snažší komunikaci se serverem.
// je také možné použít XML
$data = json_decode($faktura);

/* založení faktury, vrací FALSE při chybě */
if (http_put_data ( "https://winstrom:5434/api/faktura.json", $data) === FALSE) {
  die("Chyba při zakládání faktury");
}

/* přečtení faktury ve formátu PDF (tisk) */
$pdf = http_get("https://winstrom:5434/api/faktura/ext:SHOP:1000/pdf/ZAKLADNI/");
/* zobrazíme jej uživateli v prohlížeči */
header("Content-Type: application/pdf");
print($pdf);

Všimněte si množství položek je nutné, které je nutné uvést. Vše ostatní je převzato z typu dokladu (šablony).

Součástí Vašeho CRM by mohl být takovýto JavaScriptový kód (ukázka používá AJAX a JavaScriptovou knihovnu JQuery):

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){ // po zobrazení stránky proveď ...
  $.getJSON("/api/faktura.json$count?po_splatnosti=true&customerId=ext:SHOP:273",
    function(data){ // po dokončení AJAXového požadavku je zavolána tato funkce.
     // pokud nic nedluží, zapiš do DIV s ID 'info' text OK nebo DLUŽÍ
     if (data == 0) {
       $('#info').replaceWith("OK");
     } else { 
       $('#info').replaceWith("DLUŽÍ");
     }
    });
 });
</script>

Výhodou této ukázky je, že stačí jen upravit statický HTML kód a nemusíte tak zasahovat do vašeho CRM systému.

Webové aplikace postavené na WinStromu

Jak vidíte, pracovat s WinStromem je velmi snadné. Chtěli bychom proto podporovat tvorbu aplikací, které budou jako backend používat právě WinStrom.

Bude dokonce možné napsat aplikaci, která bude používat jen WinStrom a nebude mít vlastní databázi. Aplikace prostě umožní modifikaci dat přímo ve WinStromu. Chtěli bychom vytvořit jednoduchý ukázkový objednávkový systém, který umožní registraci uživatele, vytvoření objednávky a zobrazení jejího stavu realizace. Budete moci tuto aplikaci vzít a vytvořit nad ní jednoduchý internetový obchod. Tuto ukázkovou aplikaci chceme uvolnit jako OpenSource.

Stejným způsobem upravíme i naši webovou aplikaci pro objednávky WinStromu.

Bezpečnost

Přístup k rozhraní bude samozřejmě autorizovaný jménem a heslem uživatele a bude možné omezit jej přístupovými právy (např. jen pro čtení). Bude také možné omezit jeho funkčnost jen na některé IP adresy a případně jej i zcela vypnout.

Co zbývá k řešení

Existují samozřejmě další věci, které by bylo dobré implementovat, nicméně je nemáme v krátkodobém plánu. Příkladem je možnost napojení vašeho systému na WinStrom tak, že při nějaké události (např. zaplacení faktury), budete o této události informováni.

Kdy to bude?

Aktuálně sbíráme požadavky od zákazníků a implementujeme prototypy. Nicméně zde navržené rozhraní by mělo být součástí produktu již za tři měsíce. Verze WinStromu 10.4, která vyjde v únoru již v tomto směru udělá velký krok.

Pokud vás tyto novinky zaujaly nebo máte nějaké připomínky či nápady, neváhejte nám napsat.

5 thoughts on “WinStrom 10 a REST API”

 1. Zajímavé, jak firma investuje úsilí do RESTu. A používá vůbec někdo tuto mladou technologii? Ze zkušenosti vím, že veliké firmy jsou několik let pozpátku. Tohle integrovat do stávající infrastruktury musí být složitější, než WS. Teda za předpokladu, že to účetnictví WS neumí…

 2. WebServices (SOAP) je také jedna možnost integrace. Ale je obvykle poměrně dost složitá pro některé jazyky. Chtěli bychom nejdříve takto jednoduchou integrace. Přidat i potom WS adaptér nebude tak náročné. Cílem WinStromu je, aby bylo vše co nejjednodušší – proto se snažíme udělat i jednoduchou integraci s JavaScriptem (potažmo AJAXem).

  Co se týče použití – REST vůbec není mladá technologie. Na něm je postaven Web již 15 let a v takové formě jakou plánujeme my ji používá Google, Microsoft, Yahoo a spoustu dalších firem. Nová je jen vlna zájmu o tuto technologii.

 3. Držím vám palce. Ten WinStrom vypadá opravdu moc pěkně a doufám, že přinese novou vlnu pokročilejších informačních systémů než jsou obvyklé teď. Zdá se mi totiž, že většina IS v České Republice zamrzla kdesi v době FoxPro a dalších tabulkově orientovaných pseudo informačních systémů. Ta doba je sice dávno pryč, ale jaksi tu chybí ta správná konkurence takže tu stále „oxidují“ a řekl bych, že stále bohužel patří do mainstreamu. Zatím jsem měl zkušenost s několika, když jsme se na ně na webové vrstvě museli napojovat a pokaždé se mi protáčely panenky. Možná že kdybych před jejich autory vyslovil termín REST šli by si dát kávičku a kouřovou 😉

 4. planujete podporu jms? priklad: externy system vystavi objednavku a kompletne objednavky si drzi u seba. externy system dokaze vyrobit spravu obsahujucu zakladne informacie o objednavke ktoru odosle. za nejaky cas by mu prisla sprava, ze winstrom objednavku zaregistroval, priradil jej interne cislo a toto interne cislo cez spravu odovzda spat externemu systemu. externy system si poznaci k objednavke dodejku a fakturu. winstrom by tu bol v pozicii „len“ uctovnictva. spravy by nacitaval po tom, co uctovnicka pride do prace a zapne ucto, objednavkovy system by ale pracoval nepretrzite. po tom, co by obdrzal spravu o zalozeni vydajky zo skladu a faktury by spat dostal spravu od ucta.

  vyhoda by bola zrejma: objednavkovy system pracuje nepretrzite, pre ostatne zalezitosti s tym spojene (faktury…) nie je nutne mat stale pustene ucto.

 5. To Honza Novotny: mate pravdu s temy systemy, treba takove Money, to uz tu je 10 let a …

  drzim taky palce, no …WinStrom10 vam pripada jako moderni?
  Me prijdou modalni okna tezce out. Grafika take neni nic moc

  Reknu vam jedno, kdybych se mel zabyvat prepisem ucta do javy, tak bych si sehnal SAP, Navision, pripadne jeste par jinych dobrych systemu a trosku bych se poucil, jak to delaji ti.

  me to prijde jako stare ucto prepsane do javy (ale stary wstrom na dbf nebo sybase neznam, takze…)

  nahodou jsem narazil i na nove ucto, kde si napsali i vlastni SQL server aby usetrili, ze se do nej nedostanete, je nasnade… prekvapujicim je velikost sql serveru a klienta, diky cecku je to mensi nez male… melo to snad do 2MB, to je st 20x mensi jak kdyby to bylo v Delphi nebo v Jave 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *