Záznam přednášky CZJUG: JBoss Seam

Včera (27. února) proběhla moje přednáška o praktických zkušenostech s webovým frameworkem Seam. Můžete si prohlédnout slajdy a nebo si je stáhnout. Samozřejme si můžete poslechnout i audio záznam. Video záznam bohužel nebyl pořízen.

Při přednášce jsem se pustil i do kritiky problémů s touto platformou (především JSF). Některé situace snad ani nelze označit za problémy, ale spíše za vlastnosti či chování. Je dobré však o těchto případech vědět.

Seam je v SoftEU preferovanou platformou a osobně zatím neznám lepší a efektivnější nástroj pro vývoj webových aplikací.

[podcast]http://dev-blog.ferschmann.cz/wp-content/uploads/2008/09/seam-czjug.mp3[/podcast]

JSF a hezká URL

Pokud stejně jako my používáte JSF a jsou pro Vás důležitá hezká URL, můžete použít Tuckey’s URL rewrite nebo SoftEU URL Rewriter, kteří zařídí přepsání hezkého URL na skutečné URL v JSF stránce.

Pravidla mohou přespat URL např. takto:
/objednavka/ -> /objednavka/list.jsf
/objednavka/100/ -> /objednavka/view.jsf?id=100

Pokud přepisování URL použijete, brzy narazíte na problém, že při použití <h:form/> se do stránky zapíše původní přepsaná stránka (/objednavka/view.jsf?id=100) a nikoliv hezké URL pro uživatele.
Pokračování textu JSF a hezká URL

Přednáška o novinkách připravovaného HTML 5.0

V oblasti webu je v poslední době často propíraným tématem otázka specifikace HTML 5.0, jejíž první pracovní návrh byl uvolněn v druhé polovině ledna. Cílem HTML 5.0 je kromě dořešení sporných bodů starších specifikací, které způsobují rozdílné chování zejména chybových stavů napříč webovými prohlížeči, přinést i novinky pro vývoj webových aplikací. Ty jsou již postupně podporovány existujícími webovými prohlížeči, takže je o nich dobré vědět, protože mohou přidat webovým aplikacím zajímavé možnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavé téma, pozvali jsme si v rámci vnitrofiremních přednášek Martina Hassmana, aby nám o připravovaných novinkách něco pověděl. Martin se okolo webových specifikací pohybuje již řadu let a v poslední době sleduje dění právě okolo již zmíněné specifikace HTML 5.0, které shrnuje v odborném blogu. Jedná se tedy o osobu nanejvýš povolanou. Přednáška se nutno říci velmi vydařila a Martin v rámci více jak dvou hodin provedl průřez novinek, které specifikace přináší s řadou příkladů. K dispozici jsou slajdy přednášky a Martin si na začátku neodpustil ani svůj trailer na HTML 5.0.

CZJUG: JBoss Seam

Chtěl bych vás všechny pozvat na svoji přednášku o JBoss Seam, která se bude konat 27. února v rámci CZJUGu od 18:00.

Při této přednášce bych chtěl představit webový framework JBoss Seam. Jeho spoluautorem je Gavin King, který vytvořil i slavný Hibernate. Popíši základní myšlenky tohoto frameworku, a také knihovny se kterými spolupracuje (JSF, Hibernate, Drools, …). Současně bych se s vámi chtěl podělit o zkušenosti, které jsme získali při tvorbě několika aplikací (např. nové moduly portálu edu.cz) a také objasnit důvody, proč se nakonec Seam stal hlavním vývojovým frameworkem u nás v SoftEU.


Petr Ferschmann – v současné době je vedoucí vývojového oddělení a technologický lídr společnosti SoftEU s.r.o.. Absolvent FAV ZČU, obor Softwarové inženýrství. Je odpovědný za vývoj aplikací a používané technologie. Rovněž zkoumá a testuje nové technologie, využitelné pro vývoj nových aplikací, které následně implementuje do firemních vývojových procesů.

Plzeňská společnost SoftEU s.r.o., založená v roce 2004, se zaměřuje na vývoj informačních systémů a outsourcing softwarového vývoje na bázi Java a JavaEE technologiích. Hlavní doménou jsou webové aplikace, kde se snažíme uplatňovat ideu „Pracovat kdekoliv, kdykoliv, na čemkoliv“. Pro odbornou veřejnost SoftEU s.r.o. vydává nepravidelně vycházející články vývojářů na adrese dev-blog.ferschmann.cz.