Na obranu relačních databází

Gavin King na svém blogu shrnuje proč se objektové databáze zatím neprosadily a zřejmě ani chvíli neprosadí.

Při vývoji obvykle narazíte na problém propojení relačního a objektového světa („impedence mismatch“). Gavin ovšem říká, že pokud bychom použili objektovou databázi, měli bychom jiný problém a to mapování objektů na objekty. Relační databáze totiž nejsou jen persistentní vrstvou, ale také integrační platformou – je nezávislé na programovacím jazyku, je možný používat vzdálený přístup, existuje více implementací, je možné ji provozovat v clusteru, …

In defence of the RDBMS

Zajímavé čtení …

Scrum: praktické zkušenosti

Přednáška tuto středu proběhla úspěšně. Máte k dispozici HTML stránky přednášky Scrum: praktické zkušenosti, zabalený ZIP, audio záznam a audio záznam se slajdy. První polovina je trochu „teoretická“, ale druhá pak byla mnohem zajímavější.

Pokud by vás toto téma zajímalo dále, zde je několik odkazů:

[podcast]http://dev-blog.ferschmann.cz/prednasky/2007/scrum.mp3[/podcast]

Důvěřovaný certifikát v Javě

Nedávno jsem narazil na problém, jak přidat do výchozího úložiště důvěřovaných certifikátů přidat vlastní certifikační autoritu.

Cesta k výchozímu úložišti je platná v Ubuntu a Debianu. V jiných systémech ji najdete v adresáři $JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts.

sudo keytool -import -noprompt -file /etc/ssl/certs/SoftEU-cacert.crt -trustcacerts 
 -keystore /etc/java-6-sun/security/cacerts -storepass changeit

Poznámka: changeit je výchozí heslo na tomto úložišti.