Maven a závislost na WARu

Pokud vytváříte projekt typu WAR a chcete jej sdílet několika webovými projekty v Mavenu (tedy také projekty typu WAR) , lze udělat přímo závislost na war:

        <dependency>
            <groupid>cz.softeu.pokus</groupid>
            <artifactid>pokus-war</artifactid>
            <version>1.0</version>
            <type>war</type>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>

Tento příkaz instruuje maven-war-plugin, aby vzal všechny wary na kterém tento projekt závisí a rozbalil je do výsledného waru. Přičemž platí, že se nejdříve zkopírují závislé wary a pak až náš projekt (tj. naše soubory přepisují soubory ze závislostí).

Nevýhodou tohoto řešení je, že pak nelze použít přímo mvn tomcat:run, ale je nutné použít pomalejší mvn tomcat:run-war.