Přednáška o novinkách připravovaného HTML 5.0

V oblasti webu je v poslední době často propíraným tématem otázka specifikace HTML 5.0, jejíž první pracovní návrh byl uvolněn v druhé polovině ledna. Cílem HTML 5.0 je kromě dořešení sporných bodů starších specifikací, které způsobují rozdílné chování zejména chybových stavů napříč webovými prohlížeči, přinést i novinky pro vývoj webových aplikací. Ty jsou již postupně podporovány existujícími webovými prohlížeči, takže je o nich dobré vědět, protože mohou přidat webovým aplikacím zajímavé možnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavé téma, pozvali jsme si v rámci vnitrofiremních přednášek Martina Hassmana, aby nám o připravovaných novinkách něco pověděl. Martin se okolo webových specifikací pohybuje již řadu let a v poslední době sleduje dění právě okolo již zmíněné specifikace HTML 5.0, které shrnuje v odborném blogu. Jedná se tedy o osobu nanejvýš povolanou. Přednáška se nutno říci velmi vydařila a Martin v rámci více jak dvou hodin provedl průřez novinek, které specifikace přináší s řadou příkladů. K dispozici jsou slajdy přednášky a Martin si na začátku neodpustil ani svůj trailer na HTML 5.0.