Optimalizujeme Hibernate

Při vývoji s Hibernate můžete narazit na výkonnostní problémy. Tento fakt je způsoben především tím, že Hibernate přidává další abstraktní vrstvu a pokud Vám jeho funkčnost není zcela známa, můžete narazit na problémy.

Chtěl bych zde osvětlit postupy, které my používáme při vývoji aplikací, abychom dosáhli co nejvyššího výkonu. Vysvětlení pojmů a samotné postupy na optimalizaci si můžete přečíst v článku Hibernate a optimalizace.
Pokračování textu Optimalizujeme Hibernate