Scrum
... praktické zkušenosti s nasazováním
Petr Ferschmann
<pferschmann@softeu.com>

Navigace pomocí kláves a