Pozvánka na EurOpen.CZ

Chtěl bych vás pozvat na pravidelnou konferenci EurOpen. Tato konference se koná dvakrát ročně a tato bude již v pořadí 33. Koná se 5. až 8. října 2008 v hotelu Lesní chata v Kořenově. Můžete si přečíst její program.

Logo Europen
Logo Europen

Tato konference je zajímavá především proto, že se zde probírají témata z různých oblastí IT. Bere si vždy na mušku nějaké téma a tomu se věnuje. Vždy zde přednášejí spíše technici než obchodníci a tak se dozvíte o zkušenostech s danou technologií a ne jen marketingové informace. Na tuto konferenci jezdí přednášet zajímavé osobnosti nejen ze světa IT.

Letos pozvali i mne a měl bych zde mít dvě přednášky.

Evoluce webových frameoworků

S postupným nástupem webových aplikací se měnil způsob jejich vývoje a časem vznikaly první webové frameworky. V posledních letech prošla tato oblast tak bouřlivým vývojem, že současný vývojář stojí před problémem jaký webový framework vlastně zvolit. Přednáška vás provede historií a osvětlí význam jednotlivých stavebních kamenů webových frameworků. Případné ukázky budou
klást důraz na webové frameworky v Javě, ale vysvětlené termíny budou platné i v jiných jazycích.

Bezpečnost webových aplikací a AJAXu

S nástupem webových aplikací stoupá počet pokusů o jejich napadnutí. Útok může směřovat na operační systém serveru, data webové aplikace (SQL Injection, Cross Site scripting, . . . ), ale také skrz webový prohlížeč na data uživatele (krádež session, sociální inženýrství, . . . ). Přednáška se zaměří na poslední zmíněné způsoby, přičemž vysvětlím základní typy útoků a způsoby obrany. Přednáška je obecným úvodem do problematiky.

Rád bych pořídil i audio záznamy přednášek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *