Pozvánka Maven: praktický průvodce

Rád bych vás opět pozval na přednášku. Přednášet budu o „Maven: praktický průvodce“. Přednáška patří do série Technologie a trendy v softwarovém inženýrství pořádané ZČU. Koná se tradičně ve středu 20. prosince od 15:45 hodin v posluchárně UU307 v Plzni.

Přednáška je otevřena pro všechny studenty i nestudenty.