argouml-maven-plugin

Již nějakou dobu na jednom z našich projektů používáme nástroj AndroMDA pro generování modelu (POJO+Hibernate mapování) z UML diagramu (mimochodem má skvělou podporu Mavenu). Pro úpravu UML modelů používáme editor ArgoUML.

Nyní jsem ovšem objevil argouml-maven-plugin, který umí z existujícího ArgoUML modelu vytvořit PNG/SVG/JPG obrázky. Tuto akci lze samozřejmě napojit na generování stránky projektu (mvn site). Pro samotné generování obrázků je používána přímo aplikace ArgoUML.
Pokračování textu argouml-maven-plugin

Pozvánka: Maven – praktické nasazení

Chtěl bych vás pozvat na svoji přednášku „Maven – praktické nasazení“, která se koná 19. září od 18 hodin v posluchárně ČVUT K9 v Praze. Přednáška bude součástí souboru přednášek CZJUG. Tohoto pozvání si vážím nejen díky velmi vysoké kvalitě přednášek, ale také proto, že zde před rokem přednášel Jason Van Zyl, jeden z autorů Mavenu.
Pokračování textu Pozvánka: Maven – praktické nasazení