Objektově-relační
mapování
... objektové databáze trochu jinak
Ing. Petr Ferschmann, SoftEU s.r.o.
<pferschmann@softeu.com>

Navigace pomocí kláves a
1/26 >