Automatizované
testování aplikací
Ing. Petr Ferschmann, SoftEU s.r.o.
<pferschmann@softeu.com>

Navigace pomocí kláves a
1/30